Tuấn Phát - TUẤN PHÁT

Services

Partner

Genuine
Genuine 2
MW
MW 2

Let us help you get started with LED products

Call now for a free consultation:


Tư vấn kỹ thuật

Điện thoại cố định
 

 


Đảm bảo Free consultation 24/7.

You care? Contact now!

Contact a specialist

Let us TUAN PHAT TPT help you get started with LED lighting products.

TPT TUAN PHAT TECHNOLOGY CO., LTD

289/10 Street No.10, Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City
 
Tel: + 84-28-39961882 - 39961883
 
Fax: + 84-28-39961882
 
Website: www.tuanphattpt.com.vn

Submit for newsletter

Ok

Social

Close

[BẢNG NHẬP THÔNG SỐ]

[BẢNG SO SÁNH TIẾT KIỆM ĐÈN LED T8/T5 & ĐÈN HUỲNH QUANG T8]


[SẢN PHẨM] [LED TPT LAMP] [T8 FLUORESCENT] [ĐƠN VỊ]
[SỐ NGÀY HOẠT ĐỘNG/NĂM] [NGÀY/NĂM]
[SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG/NGÀY] [GiỜ/NGÀY]
[SỐ BỘ ĐÈN ĐANG SỬ DỤNG] [CÁI]
[CÔNG SUẤT BÓNG ĐƠN CHUYỂN ĐỔI] W
[TỔN THẤT BALLAST] W
[CHI PHÍ TIỀN ĐIỆN/1KWH TÍNH TRUNG BÌNH] VND/KWH
[GIÁ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU/BỘ] [VND/BỘ]

[BẢNG HIỆN KẾT QUẢ]


[TỔNG MỨC TIẾT KIỆM/NĂM (TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN T8 HIỆN HỮU + CHI PHÍ THAY THẾ BẢO TRÌ HÀNG NĂM T8 HIỆN HỮU - TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN LED T8 TPT + CHI PHÍ TIÊU HAO GIẢM NHIỆT ĐÈN LED T8)] 0 VND
[MỨC LỢI NHUẬN] [Năm thứ 1 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HẰNG NĂM - TỔNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU)] 0 VND
[Năm thứ 2 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1)] 0 VND
[Năm thứ 3 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1 + NĂM THỨ 2)] 0 VND
[Thời gian hoàn vốn] 0 [Tháng/Month]
[Tiết kiệm] 0%

[BẢNG NHẬP THÔNG SỐ]

[BẢNG SO SÁNH TIẾT KIỆM ĐÈN LED CAO ÁP & ĐÈN CAO ÁP]


[SẢN PHẨM] [LED HIGHBAY TPT] [CAO ÁP-SODIUM/METAL] [ĐƠN VỊ]
[SỐ NGÀY HOẠT ĐỘNG/NĂM] [NGÀY/NĂM]
[SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG/NGÀY] [GiỜ/NGÀY]
[SỐ BỘ ĐÈN ĐANG SỬ DỤNG] [CÁI]
[CÔNG SUẤT BÓNG ĐƠN CHUYỂN ĐỔI] W
[TỔN THẤT BALLAST] W
[CHI PHÍ TIỀN ĐIỆN/1KWH TÍNH TRUNG BÌNH] VND/KWH
[GIÁ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU/BỘ] [VND/BỘ]

[BẢNG HIỆN KẾT QUẢ]


[TỔNG MỨC TIẾT KIỆM/NĂM (TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN T8 HIỆN HỮU + CHI PHÍ THAY THẾ BẢO TRÌ HÀNG NĂM T8 HIỆN HỮU - TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN LED T8 TPT + CHI PHÍ TIÊU HAO GIẢM NHIỆT ĐÈN LED T8)] 0 VND
[MỨC LỢI NHUẬN] [Năm thứ 1 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HẰNG NĂM - TỔNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU)] 0 VND
[Năm thứ 2 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1)] 0 VND
[Năm thứ 3 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1 + NĂM THỨ 2)] 0 VND
[Thời gian hoàn vốn] 0 [Tháng/Month]
[Tiết kiệm] 0%